Ang kabuhi


Intro:  Bm  E    A   Bm   E    A

                 I
A             Bm  E                     A
Ang kabuhi    dulot nga hamili,
                       Bm E                A
Dili pagpabay-an, dili pag-usikan.
                 Bm  E                        A
Kag ang tanan dapat magmaal-wan.
              Bm E                       A     A7
Ang tini-on dapat nga himuslan.


Antipona:
                D                                C#m
Ang kabuhi, kasubong sang binhi,
                       F#m                   E
Dapat nga tatapon kag patubu-on.

                     II
A                  Bm   E                  A
Ang paghamtong, aton tinguhaon
                         Bm  E                  A
Nga dili masabdong sang kadalukon.
                 Bm  E                        A
Kag ang tanan dapat magmaal-wan.
              Bm E                       A     A7
Ang tini-on dapat nga himuslan.

                    III
A            Bm  E                 A
Nagmatahum ining kalibutan.
                       Bm E                        A
Kon sang gugma ang tawo mapun-an.
                 Bm  E                        A
Kag ang tanan dapat magmaal-wan.
              Bm E                       A     A7
Ang tini-on dapat nga himuslan.No comments: