Pananagutan (Walang sinuman ang nabubuhay)                               I
       D                            Em             A7                    D
Walang sinuman and nabubuhay para sa sarili lamang.
                       D7          G                  A7                  D   D7
Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.

Koro:
G                                 D                     A7         D
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa.
G                           D                        A7              D
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling N'ya.

                             II
      D                        Em                          A7                D
Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man.
                      D7 G                   A7         D   D7
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.

                            III
     D                            Em                  A7               D
Sabay sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa.
                 D7     G                      A7               D D7
Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak.Second Voice

No comments: