Salamat GidD                                          A   D
Salamat gid O, Diyos nga Amay.
G                                             A
Salamat gid O, Diyos nga Anak.
                G        A              D
Salamat gid, Diyos Espiritu.
                        A7               A   D
Salamat gid, sang bugay Nimo.


Repeat if needed.

No comments: