Ang W'ay sing Tupong nga Gugma
Antiphon:
F                                          G7
Ang w'ay sing tupong nga gugma
          C7                     F
Ginpaambit sang mahal nga Dios.
                                      G7
Gugma nga manginbahandi
             C7                             F
Sang tanan nga paghimud-os

                 I
G                               C
Gugma nga mainantuson
G                                    C
Gugma nga wala'y sablag
          C7                 F                 G
Kay wa'y paghinulsol nga ginahatag
               C                              F
Sang halangdon naton nga Dios.

                 II
G                                         C
Gugma nga wala sing dagta
G                                C
Gugma nga di-mahisa
        C7                     F              G
Kag masunson nga ginakaibugan
                  C                         F
Sang madamu nga katawhan.

                 III
G                                      C
Gugma nga nagapabaskug
G                                C
Sang maluya nga kalag
          C7                 F                    G
Kag may kalipay nga ginapaambit
                 C                            F
Sang halangdon naton nga Dios.
No comments: