Sa Piging ng Ating Panginoon

Bienvenida Tabuena                                                                                   E.P. Hontiveros, SJ

Click here to download file and print...Koro:
          C           Am         F   G
Sa piging ng ating Panginoon
           Am          F       G
Tayo'y laging nagtitipon.
             C       F            E7      Am
Upang matutong magmahalan
F            C         G         C
Sa pag-ibig na nakamtan.

               I
             G               C
Buhay ay inialay N'ya.
            G                      A
Sa Dakilang Diyos Ama.
            Am    B7        Em
Upang atin nang makamtan
             Am    D7          G
Buhay na walang hanggan.

               II
             G               C
Buhay ay inialay N'ya.
            G                      A
Upang tayo'y magkaisa
            Am        B7   Em
Sa paghahatid ng ligaya,
          Am       D7     G
Mula sa pag-ibig N'ya.

               III
             G                         C
May galak na makakamtan
           G                       A
Sa bawat pag-bibigayan.
                Am    B7    E
Habang buhay ay ingatan
            Am     D7      G
Ang tapat na samahan.

              IV
          G                       C
Dinggin aming dalangin
        G                     A
Sa Iyo, Poong mahal
             Am      B7          E
Ang lihim ng 'Yong pag-ibig.
             Am      D7           G
Sana'y aming makakamtan.
No comments: