Kordero (Lamb of God - Lanton)


C                                Dm                  Am
Kordero sang Dios nga nagawala ka
              Dm        G7 C
Sang sala sang kalibutan,
     Dm   G7     C
Malooy ka sa amon.

C                                Dm                  Am
Kordero sang Dios nga nagawala ka
              Dm        G7 C
Sang sala sang kalibutan,
     Dm   G7     C
Malooy ka sa amon.


C                                Dm                  Am
Kordero sang Dios nga nagawala ka
              Dm        G7 C
Sang sala sang kalibutan,
     Dm   G7     C
Malooy ka sa amon.
    Dm     G7      Am   E               A
Hatagan Mo kami sing paghidait

No comments: