Ang Panginoon ang Aking PastolKoro:
C                 G           Am        
Ang Panginoon ang aking pastol,
         F                Dm      G
Pinagiginhawa akong lubos.
C                G            Am        
Ang Panginoon ang aking pastol,
        F                 Dm      G   G7   C
Pinagiginhawa akong lubos.

                          I
        C                      Em        F               G7
Handog N'yang himlaya'y sariwang pastulan.
         C                Em      Dm          G
Ang pahingahan ko'y payapang batisan.
     F                G          Em   Am
Hatid sa kalulwa ay kaginhawahan
            Dm                    G7
Sa tumpak na landas Siya ang patnubay. (Koro)
        

                         II
         C              Em                F             G7
Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
      C                Em      Dm              G
Wala akong sindak, Siya'y kasama ko.
        F                             G             Em             Am
Ang hawak N'yang tungkod ang siyang gabay ko.
 Dm                                    G7
Tangan N'yang pamalo sigla't tanggulan ko. (Koro)

No comments: