Santo (Isidoriana)C          F          G                   C
Santo, Santo, Santo ang Gino-o
F                  G             C  Am
Dios nga labing gamhanan
    Dm                  G       C
Angay nga pagsimbahon.

G    C       G      C
Hosana. Hosana
  F             C           G
Sa kahitaasan, sa kahitaasan.

     C                      F    
Dayawon ang nagakari
       G                       C
Sa ngalan sang Gino-o
      F            C 
Hosana, Hosana
      G            C
Sa kahitaasan.


G    C       G      C
Hosana. Hosana
  F             C           G
Sa kahitaasan, sa kahitaasan.

No comments: