Ang Mga Dulot - Lanton (Offertory hymn)


Click here to download file and print...


Intro:  D  G  D  G

Chorus:
                 G                       D
Ang mga dulot namon Gino-o,
                                                 G
Tanda sang amon pagtoo sa Imo.
               C                      Am
Dapat halaran kag pagtoohan
                   D                                           G
Ang Dios sang gugma nga Hari sang tanan.

                   I
G          C                         G
Ihalad namon sa Imo Gino-o,
                A7                            D7
Ang mga buhat namon kag kaayo.

                   II
G            C                          G
Yari ang amon nga taguiposoon,
                   A7                       D7
Ang amon bug-os nga kaugalingon.

                   III
G          C                          G       
Aton suliton ang pagsakripisyo,
                 A7                     D7
Sang kaugalingon ni Hesukristo.

                   IV
G                  C                                G
Ang wa'y kaanggid nga gugma ni Kristo,
                     A7                           D7
Ang kabangdanan sang aton pagtoo

                    V
G            C                          G
Ang kaluwasan naton nagasandig,
              A7                        D7
Sa sakripisyo didto sa kalbaryo.

Click here to download file and print...


No comments: