Amay Namon (Lanton)Intro:  E – F#m – E – F#m

F#m                      Bm       D            F#m
Amay namon nga yara ka sa mga langit
             D            C#7           F#m   E   F#m
Pagdayawon and Imong ngalan.
                                     Bm                F#m
Umabot sa among ang Imong ginharian
      DC#7 F#m                       D            C#7
Matuman ang ang Imong bu-ot diri sa duta.
                   F#m
Siling sang sa langit.

     E       D               F#m                  D                        F#m
Hatagan Mo kami nian sing kan-on namon sa matag-adlaw,
               D       C#7   F#m          D     C#7 F#m
Kag patawaron mo kami sang mga sala namon.
    E              D                F#m               E      D             F#m
Siling nga ginapatawad namon, ang mga nakasala sa amon.
        D   C#7   F#m       D          C#7      F#m
Kag dili mo kami ipadaug sa mga panulay.
        D            E             F#m       D EF# - E -F#
O Ginoo luwason Mo kami sa kala---ut.

No comments: