Kon Sa Diin May Paghigugma
Koro:

A                                       D
Kon sa diin may paghigugma
            E                         A
Yara dira nagapuyo and aton Dios
                 D                        A
Saligan naton ang Iyang kaluoy
                           E            A
Nga Iya nga gin saad sa aton.

                    I
                 D                     A
Ang paghigugma ni Jesu Kristo
           E                 A
Nagatipon sa aton sa paghiusa
            D                           A
Mahilinugyaw kag magkinasadya
                       E                                A
Tungod sang Diosnon nga paghigugma. (Koro)


                      II
                    D                 A
Tungod kay Iya gin pa hiusa
                  E                                  A
Dapat nga maghigugmaanay ang tanan.
             D                        A
Dulaon naton ang paghingabtanay
                      E                                  A
Tungod sang Diosnon nga paghigugma. (Koro)


                      III
            D                           A
Isa gid lamang ang  pagdangatan
                E                                A
Puloy-an sa langit upod sa ton Dios.
                D                       A
Padya sa aton sang manunubos
                      E                           A
Tungod sang paghigugma ni Jesus. (Koro)

No comments: