Pag-aalay ng Puso


Intro;  Em  Am  Em Am7  B7

                  I
Em                            Am
Minsan lamang ako daraan
Em      B7       Em
Sa daigdig na ito.
                                    Am
Kaya anu man ang mabuting
     E           B7             Em
Maaring gawin ko ngayon.

                  II
A7                     Em
O anuman kabutihan
             A7                  Em
Ang maari kong ipadama.
  Am                        Em
Itulot ninyong magawa ko ngayon.
B7                           Em     D7
Ang mga bagay na 'to.

Chorus:
     G                             D7
Nawa'y h'wag ko 'tong ipagpaliban
                           G
O ipagwalang bahala,
                           E7              A7
Sa pagka't di na 'ko muling daraan
G          D7                 G
Sa ganitong mga landas. 

Repeat Chorus


No comments: