Luwalhati sa D'yos (Key of E)

Manuel Francisco, SJ

Many thanks to Francis Joseph Derla, Jing Huay Ang, 
Sarah Esmalla, Angelo Evangelista, and 
Jose Maria Erta (Boy Erta) for sharing their time and talent.


Intro:  E  B  A  E  A  E F#m7 B4 B7 B4  E4  E

Koro:
   E        B         A          E
L'wa'lhati, l'walhati sa D'yos,
          A        E            C#mB E F#m B4 B7
L'walhati sa D'yos, sa ka  - i-ta-a  -  san.
   E        B         A          E
L'wa'lhati, l'walhati sa D'yos,
          A        E            F#m B4B7  B4   E
L'walhati sa D'yos, sa kai - ta-a  -  san.

                   I
C#m G#m7 C#m    G#m7
At sa lupa'y kapayapaan,
C#m B7E      C#m B      E     F#m7 B4  B7
Sa mga taong may mabuting kalooban,
        G#m7  D#          G#m7          D#
Pinupuri Ka namin dinarangal Ka namin,
    EF#   B       C#mF#       G#m7 D#         D#7 G#m
Sinasamba Ka na - min, niluluwalhati Ka na - min.
       Fdim6D#           Gdim6G#m      
Pinasasalamatan Ka na   -   min,
                 BM7                    F#4   F#7B4   B7 
Dahil sa dakilang Mong kal'walhati  - an. (Koro)

                     II
           E        B        A          E
Panginoong D'yos, Hari ng langit,
              A                           E      A     E
D'yos Amang makapangyarihan sa lahat.
          E                C#m7        D#          G#m
Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak,
         Fdim6 F#                          B           E    F#4 F#7 B
Panginoong D'yos, Kordere ng D'yos, Anak ng       Ama.  (Koro)

                      III
Instrumental: C#m9 B C#m9 B C#m9 B C#m9 B
                       Hooo.....

Solo:  Female
 C#m9    B       C#m     B          C#m        B        C#m9  C#m
Ikaw na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan,
     AM7 E       F#m7C#m     B     C#m  G#4G#7C#m9 B
Maawa Ka, sa a -----min, maawa Ka sa a - - - - - min.

Instrumental: C#m9 B C#m9 B C#m9 B C#m9 B
                       Hoooo.....

Solo: Male
 C#m9    B       C#m     B         C#m       B        C#m9  C#m
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
            AM7    B      AM7     B     
Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
  AM7    D#7     G#m  G~             C#m
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
    AM7  E      F#mC#m      B      C#m G#4G#7C#m B7
Maawa Ka sa a - - -min, maawa Ka sa a - - - - - min.  (Koro)

                   IV
          E     B    C#m       A  B   E
Sapagkat Ikaw lamang, ang banal,
C#m G#m     A             E
Ikaw lamang ang Panginoon,
  F#mE A           F#    B4    B7 E          B   C#m  
Ikaw lamang, O Hesukristo    ang kataastaasan.
     A B   E      C#mG#m  A   E      F#mE A    F# B4    B7
Kasama ng Espiri - tu     Santo sa ka --luwal-ha-tian.
      F#m7    B7    E       B7
Ng D'yos Ama, Amen.  (Koro)

Coda:
    E              B             A E    A     E
L'walhati sa D'yos, sa ka-itaasan.

No comments: