Pupurihin KitaIntro:  C  -  G  - D  -  G

Chorus:
G                        D    Em                  Bm
   Pupurihin Kita,          Aawitan Kita,
C                           G    EmA                      D 
   Sasambahin Kita,    habang ako'y my buhay.
G                    D    Em                                 Bm
   Hindi ako titigil,     na sa Yo'y magpasalamat.
C                      G                    D                            G
   Pupurihin Kita, aawitan Kita, magpakailan man

                     I
Em          Bm         Em                      Bm
   Aking ihahayag     sa buong mundo,
Em              C                              A
   Ang kaharian at kadadilaan Mo.

                    II
Em         Bm          Em                 Bm
   Patutunayan ko    sa bawat tao
Em              C                  A                        D
   Ang katapatan at wagas ng pag-ibig Mo.


Learned from Sagrado..:)

No comments: