Poon, Iyong Kahabagan


               I
     E                           B7
Poon, Iyong kahabagan
                                           E
Ang aming pammamagaling;
                           B7       A
Tulutan Mo, Poong Mahal
                 E         B7     E
Na puso nami'y masaling.

               II
     E                            B7
Hesus, Iyong kahabagan
                                           E
Kaming lubhang patay loob
                           B7       A
Tulutan Mo, Poong Mahal
               E      B7        E
Na matalima kang lubos.

               III
     E                           B7
Poon, Iyong kahabagan
                                                 E
Kaming duwag makikiasangkot
                           B7       A
Tulutan Mo, Poong Mahal
                   E         B7     E
Na tawag mo ay masagot.


You may transpose to a higher key for the end and 3rd verses...
               II
     F                            C7
Hesus, Iyong kahabagan
                                           F
Kaming lubhang patay loob
                           F7       Bb
Tulutan Mo, Poong Mahal
               F      C7        F
Na matalima kang lubos.

               III
     F#                          C#7
Poon, Iyong kahabagan
                                                 F#
Kaming duwag makikiasangkot
                           F#7      B
Tulutan Mo, Poong Mahal
                   F#         C#7    F#
Na tawag mo ay masagot.


BY: E.P. Hontiveros, SJ
Learned from Sagrado..:)

Second Voice

Post a Comment