Igahalad sa Dios


                 I
G                  Am              BmAm
Igahalad sa Dios nga maalwan
                            D7             G
Ang tanan naton nga kalisdanan.
                                G7               C                Am
S'ya gid ang dalangpan  sang tanang katawhan  
      D7                         C   G
Sa tion sang mga kapipit-an.

                II
G                  Am              BmAm
Igahalad sa Dios nga maalwan
                            D7            G
Ang tanan naton nga kalipayan
                      G7             C          Am
Pasalamatan S'ya kag himayaon ta
        D7                             CG
Sa sining Santos nga liturhiya.
    
                 III
G                  Am              BmAm
Igahalad sa Dios nga maalwan
                               D7         G
Ang bug-os naton nga kinaiya.
                       G7               C          Am
Ang taguipusoon kag ang balatyagon
               D7                       C   G
Kag ang bug-os nga kaugalingon.

No comments: