Santo, Santo (Martialis) - Holy


C         G           F   C
Santo, Santo, Santo,
F   C          F       C       F      C
Gino-ong Dios sang mga Ehersito
                           G
Puno ang langit kag ang duta
F                      C
Sang imong himaya
                        F   G
Hosana sa kahitaasan
C              
Dayawon ang nagakari
G                         FGC
Sa ngalan sang Ginoo
                        F   G  C
Hosana sa kahitaasan


You may watch the other video sung by Igbaras Choir for harmony.

Many thanks to Jose Maria Erta (Boy Erta), 
Arnel Paragua, Angelo Evangelista, Sarah Esmalla, 
Gemma Escanlar and Merlita Abellana
 for sharing their time and talent.


No comments: