Halina, Jesus

By:  E.P. Hontiveros, SJ


Chorus:
     D           G       A7Bm
Halina, Jesus, halina!
     G           D      A7D
Halina, Jesus, halina!

             I
      D                    Em
Sa simula isinaloob Mo,
     Bm            G            A
O Dios, kaligtasan ng tao.
            D               G           A         Bm
Sa takdang panahon ay tinawag Mo,
   G     D                  A7        D
Isang bayang lingkod sa Iyo.

               II
             D                            Em
Gabay ng iyong bayang hinirang
                Bm       G            A
Ang pag-asa sa Iyong Mesiya;
             D                  G                A               Bm
"Emmanuel" ang pangalang bigay sa kanya:
      G   D             A7           D
"Nasa atin ang Dios tuwina."

               III
    D                          Em
Isinilang s'ya ni Maria,
              Bm          G              A
Birheng tangi, Hiyas ng Judea;
            D                 G               A               Bm
At "Jesus" ang pangalang bigay sa kanya:
     G       D              A7         D
"Aming Dios ay tagapagadya".

                IV
         D                                       Em
Darating muli ang sa takdang araw,
    Bm                G          A
Upang tanang tao'y tawagin
           D              G             A              Bm
At sa puso Mo, aming Ama'y bigkisin
       G    D           A7         D
Sa pag-ibig na di mamaliw.


Second Voice


No comments: