Mga Punong Kabanalan (Beatitudes)


                         I
          Dm                 Gm         A7            Dm
Mapapalad ang umiibig sa buhay na aba
                         Gm                           A - A7
Sila'y makakasama sa langit ng Ama.

Koro:
      D       F#mG       Em    A7                  D
Hesus, ako'y dapat    sa 'Yo ay tumanggap,
       B7            Em          A7                 D
Ngunit sa salita Mo ay gagaling na ako.

                        II
          Dm                    Gm            A7                           Dm
Mapapalad ang nahahapis ang D'yos ang S'yang aliw,
                   Gm                                           A - A7
Ligaya at liwanag ang s'yang makakamtan.

                        III
          Dm                 Gm       A7            Dm
Mapapalad ang naawa sa taong dalita,
                      Gm                             A - A7
Sila'y kakaawaan at tutulungan N'ya.

                        IV
          Dm                 Gm          A7        Dm
Mapapalad ang umiibig, sa galit ng iba,
                         Gm                             A - A7
Sila'y magtatagumpay at di mabibigo.

                        V
          Dm                 Gm         A7             Dm
Mapapalad ang umiibig, masunurin sa D'yos,
                              Gm                                   A - A7
Makakamtan ang nais kay Kristong tumubos.

                         VI
          Dm                    Gm         A7                 Dm
Mapapalad ang tumatangis, sila'y magagalak.
                              Gm                                A - A7
Mapalad ang magutom Ama ang bubusog.

                       VII
          Dm                 Gm         A7              Dm
Mapapalad ang inuusig ng dahil kay Hesus,
                         Gm                                  A - A7
Ang langit at biyaya makakamtang lubos.

                        VIII
          Dm                 Gm         A7               Dm
Mapapalad ang umiibig sa kapwa at sa D'yos,
                       Gm                           A - A7
Habilin 'to ni Kristo sa ati'y tumubos.


No comments: