Pag-aalaala (Bayan Muling Magtipon)

Musika at Titik ni: Manuel V. Francisco, SJ


Koro:
G                C              B      B7
Bayan, muling magtipon.
    Am7         D7          G   G7
Awitan ang Panginoon.
CM7          D       Bm7    Em
Sa piging sariwain:
       Am                      D     D7
Pagliligtas N'ya sa atin.

                  I
CM7        D      B7 Em       A7
Bayan, ating alalahanin:
         Am7       D      G    G7
Panahong tayo'y inalipin.
CM7                 D      B7    Em          A7
Nang ngalan N'ya'y ating sambitin.
     Am7       Am         D        D7
Paanong di tayo lingapin? (Koro)

                  II
CM7           D           B7      Em       A7
Bayan, walang sawang purihin
            Am7    D                G    G7
Ang Poon nating mahabagin.
CM7            D    B7         Em          A7
Bayan, isayaw ang damdamin.
       Am7         Am      D        D7
Kandili N'ya'y ating awitin. (Koro)

Coda:
CM7          D       Bm7    Em
Sa piging sariwain:
       Am         D7        G    C/G    G   C/G    G
Pagliligtas N'ya sa atin.

No comments: