Santo (Kalinungan)


F           Am     Gm                 Am C7
Santo, Santo, Santo ang Guino-o
Gm               C7    F    Am
Dios sang mga ehersitu
      Gm         C7        F
Hosanna sa kahitaasan.

               I
     A7                          Dm
Puno ang langit kag duta
A7                    DmD7
Sang Imong himaya
      GmE7      F   Am
Hosanna, Hosanna
      Gm          C7        F
Hosanna sa kahitaasan.

               II
     A7                    Dm
Dayawon ang nagakari
A7                          Dm  D7
Sa ngalan sang Guino-o
      GmE7      F   Am
Hosanna, Hosanna
      Gm          C7        F
Hosanna sa kahitaasan.

No comments: