Walang Hanggang PasasalamatIntro:  F   G  Am  F-C Dm F C G

                                I
Am              G                Am       Dm        G
Salamat sa 'Yo aming Ama, salamat sa Iyong mga likha.
Em                              Am                               F                    Dm    G
Salamat sa liwananag ng araw at buwan, salamat sa 'Yo O Dios.
       Am       G             Am          Dm       G
Salamat Panginoong Jesus, salamat sa Iyong pagliligtas.
Em             Am                                            F            G          C 
Salamat sa buhay na walang hanggan, salamat, salamat sa Iyo.

Chorus:
      F             G                   C
Walang hanggang pasasalamat,
             Dm     G                   C 
Ang sa 'Yo'y aming sasambitin.
      F                              G                    Am
Maging sa huling sandali ng aming buhay.
           F C           Dm      F             C     G
Pasasalamat sa Iyo'y walang hanggan.

                                  II
Am            G           Am           Dm            G
Salamat Espiritung banal, salamat sa liwanag ng buhay.
Em                                  Am                              F                    Dm    G
Salamat sa walang hanggang patnubay mo, salamat sa 'Yo O Dios.
       Am       G                    Am      Dm       G
Salamat sa mga magulang ko, salamat sa mga kapatid ko.
Em                 Am                              F            G          C
Salamat sa lahat ng kaibigan ko, salamat, salamat sa Iyo. (Chorus)

                                    III
       Am     G                  Am       Dm     G
Salamat sa bawat pagsubok, salamat sa tibay ng loob.
Em                        Am                        F                    Dm    G
Salamat sa landas ng pagbabago, salamat sa 'Yo O Dios.
       Am           G                     Am        Dm   G
Salamat sa wagas ng pag-ibig mo, salamat inibig mo ako.
Em             Am                                           F            G          C
Salamat sa bawat taong nagmamahal, salamat, salamat sa Iyo. (Chorus)


No comments: